Make your own free website on Tripod.com


BAHASA MELAYU.

Di sekolah Menengah Kebangsaan Taman Medan, terdapat 14 orang tenaga pengajar yang mengajar pelajaran Bahasa Melayu.11 orang daripadanya terdiri daripada guru-guru sessi pagi dan selebihnya adalah guru-guru di sebelah petang.

RANCANGAN PANITIA BAHASA MELAYU.
Banyak rancangn yang hendak dijalankan untuk meningkatkan prestasi mata pelajaran Bahasa Melayu ini seperti:-
 1.Ceramah teknik menjawab PMR.
 2.Ceramah teknik menjawab SPM.
 3.Kelas tambahan
 4.Pemarkahan mengikut skima formatif dan sumetif.
 5.Kelas pemulihan
Aktiviti akademik juga diadakan setiap tahun seperti:-  1.Pidato Peringkat Diraja
 2.Deklamasi sajak
 3.Pantun
 4.Forum Remaja
 6.Perbahasan

PENCAPAIAN DALAM PMR DAN SPM. KURSUS-KURSUS DALAMAN.
Kursus-kursus dalaman yang diajalankan oleh panitia Bahasa Melayu ialah:-  1.Kursus kemahiran berfikir secara kritis.
 2.Kursus pemetaan minda (mind maping).

MINGGU AKADEMIK.
Tarikh9.3.1998-20.3.1998
Aktiviti1.Demonstrasi adat perkhawinan orang Melayu.

ke atas

SASTERA.


Terdapat 5 orang guru yang mengajar matapelajaran sastera.Mereka semuanya terdiri daripada guru-guru sessi pagi.Panitia sastera mengadakan berbagai-bagai rancanagn untuk meningkatkan prestasi matapelajaan ini seperti:-
 1.Kelas tambahan.
 2.Ceramah tentang teknik pembelajaran.

AKTIVITI AKADEMIK.
 1.Drama.
 2.Mendeklamasikan sajak (penghayatan berbeza daripada Bahasa Melayu).

KURSUS-KURSUS DALAMAN.
 Kursus-kursus yang dijalankan adalah secara formal dan tidak formal tentang teknik pengajaran dan pembelajaran secara kreatif.

MINGGU AKADEMIK
 Tarikh:9.3.1998-20.3.1998.
 Aktiviti:Pertandingan esei.

ke atas

BAHASA INGGERIS.


Bilangan guru yang mengajar matapelajaran Bahasa Inggeris ialah 12 orang.

AKTIVITI AKADEMIK.
Aktiviti-aktiviti akademik yang dijalankan ialah seperti 'choral speaking' ,kuiz dan pidato.

PENCAPAIAN DALAM PMR.
TAHUNPMR
199379.8%
199441%
199535.3%
199643.7%
199759.3%

MINGGU AKADEMIK.
 Tarikh:9.3.1998-20.3.1998
 Masa:7.30 a.m-6.30 p.m.
 Aktiviti:Pertandingan Penulisan Kreatif.

ke atas

BAHASA TAMIL.


Hanya dua orang guru yang mengajar matapelajaran Bahasa Tamil.Panitia pelajaran ini mengadakan kelas tambahan untuk meningkatkan prestasi matapelajaran ini.Aktiviti-aktiviti akademik juga ada dijalankan seperti pertandingan bahas antara sekolah.

PENCAPAIAN DALAM PMR DAN SPM.
TAHUNPMRSPM
199333.3%-
199465%100%
199545.2%40%
199662.1%84.6%


ke atas

SEJARAH.


Bilangan guru yang mengajar matapelajaran Sejarah ialah 8 orang yang terdiri daripada 6 guru sessi pagi dan 2 guru sessi petang.Panitia matapelajaran ini mengadakan berbagai-bagai rancangan untuk meningkatkan prestasi matapelajaran ini seperti:-
 1.Gerak gempur tingkatan 3 dan 5.
 2.Latih tubi tingkatan 3 dan 5.

AKTIVITI AKADEMIK.
 1.Kuiz Aminuddin Baki.
 2.Kuiz Perdana.
 3.Hari Penghayatan Kemerdekaan / Puisi / Pidato.

PENCAPAIAN PMR DAN SPM.
  PMR:89.4%
  SPM:42.9%

KURSUS-KURSUS DALAMAN.
Kursus-kursus dalaman yang dijalankan adalah seperti berikut:-
 1.Kursus memeriksa kertas 2 SPM.
 2.Kursus meningkatkan prestsi PMR dan SPM.

MINGGU AKADEMIK.
 Tarikh:9.3.1998-20.30.1998
 Aktiviti:Kuiz, teka silangkata,pertandingan bercerita dan merekacipta ABM

ke atas

SAINS.


Bilangan guru yang mengajar matapelajaran Sains ialah 10 orang.Terdapat beberapa rancangan untuk meningkatkan prestasi matapelajaran Sains:-
 1.Kelas tambahan anjuran MPPJ dan Kuntum.
 2.Ceramah / bengkel teknik menjawab soalan peperiksaan.
 3.Latih tubi yang berterusan dengan menunjuk soalan-soalan tahun lepas.

AKTIVITI AKADEMIK.
Aktiviti-aktiviti akademik adalah seperti berikut:-  1.Kuiz Sains.
 2.Kuiz Fizik.
 3.Kuiz Biologi.
 4.Kuiz Kimia.

PENCAPAIAN PMR DAN SPM.
TAHUNPMRSPM
SAINSFIZIKKIMIABIOLOGI
199283%----
199384.8%53.5%---
199485%73.7%---
199583.7%60.1%94.4%83.3%77.8%
199684.5%74.6%100%100%100%
199788.2%81.9%94.7%100%68.4%


KURSUS DALAMAN.
Kursus dalaman yang dijalankan oleh panitia Sains ialah KBKK untuk matapelajaran Sains.

MINGGU AKADEMIK.
 Tarikh:16.2.1998-27.2.1998
 Aktiviti:Sketsa Sains / Kuiz / Tayangan video / Pameran Sains / Ceramah.

ke atas

MATEMATIK


Seramai 11 orang guru yang mengajar pelajaran Matematik.Berbagai rancangan diadakan untuk meningkatkan prestasi matapelajaran ini seperti kelas tambahan dan teknik menjawab soalan (untuk murid) dan ceramah (untuk guru).

AKTIVITI AKADEMIK.
Antara aktiviti akademik ini ialah Kuiz Persahabatan antara SMKTM dan SMKTDH yang diadakan setiap tahun dalam minggu Sains.

KURSUS-KURSUS DALAMAN.
 1.Skima pemarkahan (semester 1)
 2.Pintar cerdas dan kreativiti dalam pendidikan Matematik (semester 2)

MINGGU AKADEMIK.
 Tarikh:16.2.1998-27.2.1998
 Aktiviti:Pameran Matematik / Kuiz dalaman untuk semua murid.

ke atas

EKONOMI ASAS.


Terdapat seramai 3 orang guru yang mengajar matapelajaran ini di Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Medan.Berbagai-bagai rancangan juga diadakan untuk meningkatkan prestasi matapelajaran Ekonomi Asas.Di antaranya ialah:-
  1. Teknik menjawab soalan.
  2. Latihan berorientasikan soalan SPM.


AKTIVITI AKADEMIK.
Aktiviti-aktiviti akademik yang dijalankan ialah:-
  1. Kuiz (peringkat sekolah pada Minggu Teknik & Vokasional).
  2. Kuiz peringkat daerah akan diadakan.


PENCAPAIAN DALAM SPM.
TAHUNSPM
199464.7%
199564.94%
199664.1%
199754.4%


MINGGU AKADEMIK.
 Tarikh:16.2.1998-27.2.1998.
 Aktiviti:Kuiz dan ceramah.

ke atas

KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU.


Matapelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu terbahagi kepada dua iaitu:-
  1. Ekonomi Rumahtangga (ERT)
  2. Kemahiran Manipulatif (KMT)

Ekonomi Rumahtangga ialah untuk pelajar perempuan dan Kemahiran Manipulatif pula untuk pelajar lelaki.Terdapat 6 orang guru yang mengajar matapelajaran ini.Panitia Kemahiran Hidup Bersepadu mengadakan kelas tambahan,ulangkaji dengan menggunakan soalan-soalan tahun lepas atau soalan dari daerah / sekolah lain.

PENCAPAIAN DALAM PMR.
TAHUN1997
PELAJARANKHB 1KHB 2
KEPUTUSAN94.3%91.6%


KURSUS-KURSUS DALAMAN.
  1. Demonstrasi Overhaul Enjin.
  2. Pertandingan memasak pasta.


MINGGU AKADEMIK.
 Tarikh:16.2.1998-27.2.1998.
 Aktiviti:Demonstrasi Asas Overhaul Enjin.

ke atas

PRINSIP AKAUN.


Seramai 2 orang guru yang mengajar Prinsip Akaun.Panitia matapelajaran ini mempunyai matlamat untuk melahirkan pelajar-prlajar yang dapat menguasai Prinsip Akaun untuk memenuhi pasaran pekerjaan dalam dunia perniagaan.Teknik menjawab mengikut skema SPM juga diadakan untuk meningkatkan prestasi matapelajaran ini.

PENCAPAIAN DALAM SPM.
Untuk tahun 1997, SMKTM mencapai 95.5% kelulusan.

KURSUS-KURSUS DALAMAN.
Antara kursus-kursus dalaman yang dijalankan ialah Kursus Pemikiran Secara Kreatif dan Kritis.

MINGGU AKADEMIK.
 Tarikh:18.2.1998-28.2.1998.

 Aktiviti:Teknik menjawab kertas Prinsip Akaun.

ke atas