Make your own free website on Tripod.com

BIDANG BAHASA

GURU KANAN : PN. ZAWIAH BT YAHYA


BAHASA MELAYU.

Di sekolah Menengah Kebangsaan Taman Medan, terdapat 14 orang tenaga pengajar yang mengajar pelajaran Bahasa Melayu.11 orang daripadanya terdiri daripada guru-guru sessi pagi dan selebihnya adalah guru-guru di sebelah petang.

RANCANGAN PANITIA BAHASA MELAYU.
Banyak rancangn yang hendak dijalankan untuk meningkatkan prestasi mata pelajaran Bahasa Melayu ini seperti:-
 1.Ceramah teknik menjawab PMR.
 2.Ceramah teknik menjawab SPM.
 3.Kelas tambahan
 4.Pemarkahan mengikut skima formatif dan sumetif.
 5.Kelas pemulihan
Aktiviti akademik juga diadakan setiap tahun seperti:-  1.Pidato Peringkat Diraja
 2.Deklamasi sajak
 3.Pantun
 4.Forum Remaja
 6.Perbahasan

PENCAPAIAN DALAM PMR DAN SPM. KURSUS-KURSUS DALAMAN.
Kursus-kursus dalaman yang diajalankan oleh panitia Bahasa Melayu ialah:-  1.Kursus kemahiran berfikir secara kritis.
 2.Kursus pemetaan minda (mind maping).

MINGGU AKADEMIK.
Tarikh9.3.1998-20.3.1998
Aktiviti1.Demonstrasi adat perkhawinan orang Melayu.


ke atasSASTERA.


Terdapat 5 orang guru yang mengajar matapelajaran sastera.Mereka semuanya terdiri daripada guru-guru sessi pagi.Panitia sastera mengadakan berbagai-bagai rancanagn untuk meningkatkan prestasi matapelajaan ini seperti:-
 1.Kelas tambahan.
 2.Ceramah tentang teknik pembelajaran.

AKTIVITI AKADEMIK.
 1.Drama.
 2.Mendeklamasikan sajak (penghayatan berbeza daripada Bahasa Melayu).

KURSUS-KURSUS DALAMAN.
 Kursus-kursus yang dijalankan adalah secara formal dan tidak formal tentang teknik pengajaran dan pembelajaran secara kreatif.

MINGGU AKADEMIK
 Tarikh:9.3.1998-20.3.1998.
 Aktiviti:Pertandingan esei.

ke atasBAHASA INGGERIS.


Bilangan guru yang mengajar matapelajaran Bahasa Inggeris ialah 12 orang.

AKTIVITI AKADEMIK.
Aktiviti-aktiviti akademik yang dijalankan ialah seperti 'choral speaking' ,kuiz dan pidato.

PENCAPAIAN DALAM PMR.
TAHUNPMR
199379.8%
199441%
199535.3%
199643.7%
199759.3%

MINGGU AKADEMIK.
 Tarikh:9.3.1998-20.3.1998
 Masa:7.30 a.m-6.30 p.m.
 Aktiviti:Pertandingan Penulisan Kreatif.

ke atasBAHASA TAMIL.


Hanya dua orang guru yang mengajar matapelajaran Bahasa Tamil.Panitia pelajaran ini mengadakan kelas tambahan untuk meningkatkan prestasi matapelajaran ini.Aktiviti-aktiviti akademik juga ada dijalankan seperti pertandingan bahas antara sekolah.

PENCAPAIAN DALAM PMR DAN SPM.
TAHUNPMRSPM
199333.3%-
199465%100%
199545.2%40%
199662.1%84.6%


ke atas


Halaman Utama