Make your own free website on Tripod.com

BIDANG KEMANUSIAAN

GURU KANAN : PUAN NORAINI BTE. ABDUL RAHMAN

SEJARAH.


Bilangan guru yang mengajar matapelajaran Sejarah ialah 8 orang yang terdiri daripada 6 guru sessi pagi dan 2 guru sessi petang.Panitia matapelajaran ini mengadakan berbagai-bagai rancangan untuk meningkatkan prestasi matapelajaran ini seperti:-
 1.Gerak gempur tingkatan 3 dan 5.
 2.Latih tubi tingkatan 3 dan 5.

AKTIVITI AKADEMIK.
 1.Kuiz Aminuddin Baki.
 2.Kuiz Perdana.
 3.Hari Penghayatan Kemerdekaan / Puisi / Pidato.

PENCAPAIAN PMR DAN SPM.
  PMR:89.4%
  SPM:42.9%

KURSUS-KURSUS DALAMAN.
Kursus-kursus dalaman yang dijalankan adalah seperti berikut:-
 1.Kursus memeriksa kertas 2 SPM.
 2.Kursus meningkatkan prestsi PMR dan SPM.

MINGGU AKADEMIK.
 Tarikh:9.3.1998-20.30.1998
 Aktiviti:Kuiz, teka silangkata,pertandingan bercerita dan merekacipta ABM

ke atasPENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Gambar Surau

Terdapat 11 orang guru yang mengajar matapelajaran ini.Berbagai-bagai rancangan diadakan oleh panitia Pendidikan Agama Islam untuk meningkatkan lagi prestasi matapelajaran ini.Di antaranya ialah:-
 1. Memberi motivasi berterusan sebelum bermulanya pembelajaran.
 2. Mengadakan latih tubi mengikut topik.
 3. Latihan menjawab soalan-soalan peperiksaan PMR dan SPM tahun-tahun sudah.
 4. Pendedahan teknik menjawab soalan PMR dan SPM.
 5. Mengadakan kelas tambahan informal secara totarial dan bilangan pelajar yang kecil.
 6. Kuiz.


AKTIVITI AKADEMIK.
Berbagai-bagai aktiviti akademik dijalankan seperti:-
 1. Bulan penghayatan Ramadhan.
 2. Minggu Pendidikan Agama Islam (Sains Sosial).


PENCAPAIAN PMR DAN SPM.

TAHUNPMRSPM
199480.2%87.5%
199563.1%86.9%
199680.2%82.5%
199783.8%67.3%


ke atasPERDAGANGAN

Seramai 3 orang guru yang mengajar matapelajaran Perdagangan.Berbagai-bagai kuiz, latih tubi dari masa ke semasa, teknik menjawab soalan dan bengkel peringkat daerah diadakan untuk meningkatkan prestasi matapelajaran Perdagangan.

AKTIVITI AKADEMIK.
Antara aktiviti akademik yang dijalankan ialah Kuiz Pengguna Peringkat Daerah.

PENCAPAIAN DALAM SPM.
 SPM 1997-53%

KURSUS-KURSUS DALAMAN.
Kursus-kursus dalaman yang dijalankan oleh panitia ini ialah kursus membina modul.

MINGGU AKADEMIK.

TARIKH: 25.2.1998
MASA: 9.30-10.30 Pagi
AKTIVITI: Teknik menjawab perdagangan.


ke atasPENDIDKAN MORAL

Hanya sebilangan guru yang mengajar matapelajaran Moral iaitu seramai 3 orang.Berbagai-bagai rancangan dijalankan seperti latih tubi dan ceramah teknik menjawab SPM.

AKTIVITI AKADEMIK.
Aktiviti akademik ialah kuiz.

PENCAPAIAN DALAM SPM.

TAHUNSPM
199375%
199460%
199576.4%
199667.9%
199757.8%


ke atasPJK

Terdapat 11 orang guru yang mengajar matapelajaran ini.Panitia matapelajaran ini berusaha mewujudkan latihan kemahiran dan kesihatan untuk meningkatkan prestasi matapelajaran PJK.

AKTIVITI AKADEMIK.
Antara aktiviti akademik ialah Pameran Bahaya AEDES.
KURSUS DALAMAN.
 1.Kursus yang berkaitan dengan KBKK.

ke atas

PENDIDIKAN SENI

Gambar Bilik Pendidikan Seni


Seramai 6 orang guru yang mengajar matapelajaran ini.Panitia Pendidikan Seni telah mengadakan berbagai rancangan untuk meningkatkan prestasi Pendidikan Seni.Antaranya ialah:-
 1. Latih tubi.
 2. Memberi ceramah teknik menjawab soalan.
 3. Kemahiran melukis.


AKTIVITI AKADEMIK.
Antara aktiviti akademik yang dijalankan ialah melukis mural dan Pertandingan Melukis Peringkat Daerah.

PENCAPAIAN DALAM SPM.

TAHUNSPM
199397.3%
199499%
199590.8%
199697.7%
199783.3%


KURSUS-KURSUS DALAMAN.
Kursus-kursus dalaman yang dijalankan ialah kursus KBKK dan kursus membina modul.

ke atas

GEOGRAFI

Seramai 8 orang guru telah ditugaskan untuk membimbing para pelajar di sekolah ini bagi mengetahui tentang keadaan geografi dunia serta kejadian alam semulajadi dan sebagainya. Bagi memahirkan para pelajar dengan ilmu ini, pelbagai rancangan dan usaha telah dirancang supaya para pelajar lebih tertarik dan ingin terus mendalami pelajaran ini walaupun ada di kalangan pelajar yang hanya pelajarinya selama 3 tahun sahaja.Antara rancangan-rancangannya ialah membuat latih tubi kepada para pelajar terutamanya kepada pelajar yang agak lemah dalam matapelajaran ini. Ini bukan sahaja dapat membantu pelajar malah ianya dapat meningkatkan prestasi para pelajar.Selain itu, para pelajar akan diberi ceramah mengenai teknik menjawab soalan.

AKTIVITI AKADEMIK
Antara aktiviti yang dijalankan ialah membersihkan Taman Geografi, mengkaji dan menganalisis taburan hujan berdasarkan Rumah Geografi dan melukis mural bagi mencantikkan lagi kawasan sekolah.

PENCAPAIAN DALAM PMR DAN SPM.

TAHUNPMRSPM
199376.5%66.6%
199480.2%87.1%
199561.38%63.1%
199688.5%87.3%
199787%85.5%


KURSUS DALAMAN
Kursus dalaman yang dijalankan ialah menganalisis masa berdasarkan jam matahari dan yang akan dijalankan ialah membina sebuah Rumah Geografi.

ke atas


BIDANG TUGAS GURU KANAN.

 1. Bertanggungjawab dalam hal Kurikulum dan Pentadbiran Bidang Kemanusiaan.
 2. Bertanggungjawab kepada Pengetua dalam perancangan dan pengurusan kokurikulum bidang kemanusiaan.
 3. Mencerap pengajaran guru-guru.
 4. Mengadakan program untuk meningkatkan kecemerlangan akademik dan sahsiah pelajar.
 5. Mengajar sekurang-kurangnya 18 waktu seminggu.
 6. Memimpin guru menentukan dan merancang Rancangan Pelajaran Penggal / Mingguan dan lain-lain yang berkaitan dengan bidang kemanusiaan.
 7. Memilih buku teks, bahan pusat sumber , alat pandang dengar dan bahan-bahan pendidikan lain yang berkaitan dengan bidang kemanusiaan.
 8. Mengenalpasti masalah kelemahan pelajar dan mencari langkah-langkah untuk mengatasinya.
 9. Merancang kegiatan kokurikulum yang bersifat akademik.
 10. Menyemak buku latihan pelajar.


ke atas


Halaman Utama