Make your own free website on Tripod.com

PERKHIDMATAN KAUNSELING
JIKA ANDA


INGIN BELAJAR DENGAN LEBIH BERKESAN.
INGIN MERANCANG KERJAYA MASA DEPAN.
SUKA MERANCANG JADUAL BELAJAR.
TIDAK BERMINAT UNTUK BELAJAR.
TIDAK TAHU TEKNIK BELAJAR YANG BERKESAN.
MENGHADAPI MASALAH PERIBADI DAN EMOSI.


KE ATAS


PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING ?

Perkhidmatan PERCUMA dan IKHLAS yang disediakan untuk menolong anda dalam persoalan-persoalan berikut :
KAUNSELOR ?

PERTOLONGAN INI DIJALANKAN ?
PERTOLONGAN INI DIJALANKAN ?
BERJUMPA DENGAN KAUNSELOR ANDA ?
PENGALAMAN YANG ANDA BOLEH PEROLEH MELALUI KAUNSELING ?
Halaman Utama