Make your own free website on Tripod.com

MATLAMAT

Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Medan

Petaling Jaya


*********************************************************************************************SEKOLAH    INI    AKAN    BERUSAHA    SEDAYA   UPAYA UNTUK MEMBERI     PENDIDIKAN     YANG     BERKUALITI   TINGGI   DAN RELEVAN KEPADA PELAJAR BAGI MELAHIRKAN INSAN YANG:-


BERILMU PENGETAHUAN

BERKETRAMPILAN

CEKAP

BERDISIPLIN

BERMORAL

BERBUDI PEKERTI MULIA


Halaman Utama