Make your own free website on Tripod.com

PERSATUAN AKADEMIK SMKTM
Persatuan Sains

    Persatuan Sains SMKTM mula ditubuhkan pada tahun 1993 lagi. Sejak persatuan ini ditubuhkan, ia dapat menarik perhatian ramai pelajar untuk memasuki persatuan ini terutamanya kepada para pelajar aliran Sains. Pada tahun ini (1998), seramai 51 orang pelajar telah memasuki persatuan ini.

Matlamat/tujuan :

 1.11 Mengeseimbangkan antara perkembangan akademik(mental) dengan perkembangan sosial, jasmani dan rohani pelajar
          yang mana ianya hanya selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara.
 1.12 Untuk mengukuhkan interaksi dan intetasi di kalangan ahlinya
 1.13 Meningkatkan minat, bakat dan kemahiran pelajar dalam bidang sains dan yang berkaitan
 1.14 Sebagai langkah mengisi masa lapang pelajar dengan aktiviti berfaedah, memberi kegembiraan serta
          dapat membina kesihatan dan kesejahteraan yang lebih sempurna.
 1.15 Dapat meningkatkan disiplin pelajar melalui penyemaian dan pemupukan nilai-nilai murni yang selaras
          dengan hasrat Falsafah Pendidikan Negara

   Objektif penubuhan Persatuan Sains ini adalah untuk memberi sunbangan terhadap kemajuan dan perkembangan dalam bidang sains, memperkembangkan ciri-ciri sosial seperti bertimbangrasa, tekun, mengawal kendiri dan penilaian kendiri. Ia juga dapat memberikan kamahiran-kemahiran asas kepada pelajar dengan menggunakan teknik-teknik tang betul dalam aktiviti-aktiviti sains supaya pelajar akan lebih peka terhadap perkenbangan sains dan melahirkan idea-idea yang kreatif. Pelajar juga dilatih untuk menjadi pemimpin di dalam sesebuah organisasi.

   Persatuan ini dibimbing oleh Pn Siti Amra.Persatuan ini dibuka kepada semua pelajar SMKTM terutama bagi pelajar tingkatan 4 dan 5 aliran Sains.Seorang ahli diwajibkan membayar RM1 bagi persemester.Mesyuarat agong diadakan pada setiap permulaan tahun baru dan separuh daripada ahlinya mestilah menghadiri mesyuarat ini. Jawatankuasa ini terdiri
daripada :Aktiviti-aktiviti yang dijalankan :

  i) mengadakan lawatan sambil belajar seperti ke Pusat Sains Negara
  ii) membuat mural bagi mencantikka kawasan sekolah
  iii) mengindahkan Taman Sains
  iv) mengadakan jualan dan permainan sempena minggu Sains

ke atas


Matlamat/tujuan :

  i) Untuk memberi peluang kepada pelajar-pelajar untuk memperluaskan dan mendalami pengetahuan mereka dalam bidang
     sejarah.
  ii) Pelajar-pelajar juga dilatih untuk menjadi pemimpindalam seseatu organisasi

Perlembagaan

 1. Keanggotaan:- Sebuah ahli jawatankuasa telah dibentuk. Jawatan tersebut ialah Pengerusi, Timbalan Pengerusi, Setiausaha
     dan ahli jawatankuasa.

 2. Keahlian:- Terbuka kepada semua pelajar

 3. Pemilihan AJK induk:- Dipilih pada mesyuarat agong yang pertama. Pelajar yang mendapat undi terbanyak akan
     memegang jawatan yang dicalonkan.

 4. Tugas-tugas :

 5. Pakaian:- Mesti berpakaian formal (pakaian seragam sekolah atau pakaian sukan yang dibenarkan)

 6. Kehadiran:- Wajib dihadiri pada setiap perjumpaan. Bagi ahli yang tidak hadir akan dikenakan tindakan

 7. Kewangan:- Dikehendaki membayar yuran sebanyak RM1 bagi satu semester. Digunakan untuk membeli cenderamata bagi pertandingan yang dijalankan pada Minggu Bahasa dan Sains Sosial.

Guru penasihat : Pn.Rahani Daud
                           : Pn.Nirmala Gokul

Bilangan ahli      : 51 orang

Aktiviti-aktiviti yang dijalankan :

  i) membuat alat bantuan mengajar
  ii) mencari petikan hari ini dalam sejarah
  iii) bergotong-royong
  iv) pertandingan mendeklamasikan sajak
  v) pertandingan silang kata
  vi) membuat lawatan sambil belajar
  vii) membuat buku skrap

. ke atas


Matlamat/tujuan :

 1) Melatih pelajar supaya lebih bertanggungjawab terhadap diri dan masyarakat
 2) Menimbulkan minat kepada mata pelajaran Matematik di kalangan pelajar
 3) Mengaplikasikan Matematik dalam kehidupan harian

Perlembagaan

   Keahlian persatuan ini dibuka kepada semua pelajar SMKTM yang ingin menyertaiya. Pelajar yang menyertai persatuan ini hendaklah membayar yuran sebanyak RM1 bagi satu semester. Mesyuarat agong akan diadakan pada setiap permulaan tahun baru bagi melantik ahli jawatankuasa yang baru serta mengesahkan minit mesyuarat. Setiap ahli jawatankuasa hendaklah mendapat undian yang terbanyak bagi jawatan yang dicalonkan.

Guru penasihat : Pn.Zurhiati Saad
                           : Pn.Lee Har Wai

Bilangan ahli : 40 orang

Aktiviti-aktiviti yang dijalankan

  i) mengadakan kelas tambahan
  ii) menguruskan Taman Matematik sekolah

ke atas


Matlamat dan tujuannya ialah :

   Objektif penubuhan persatuan ini adalah untuk mengajak pelajar untuk mengenal dan mempelajari dengan lebih mendalam mengenai manusia dan alam sekitar di samping dapat mengisi masa lapang pelajar dengan aktiviti berguna. Persatuan ini juga bertujuan untuk menanam nilai-nilai murni dalam diri para pelajar seperti mencintai alam sekitar, bekerjasama dan bertanggungjawab membentuk sebuah persatuan yang mesra serta berjaya.

Perlembagaan

   Perlembangan persatuan ini terdiri daripada Pengerusi, Naib Perngerusi, Setiausaha, Bendahari dan beberapa orang guru penasihat. Bagi melantik ahli jawatan kuasa yang baru, persatuan ini mengadakan mesyuarat agong setiap tahun baru bermula. Yuran sebanyak RM1 hendaklah dibayar oleh setiap ahli untuk kegunaan persatuan untuk menampung segala perbelanjaan.

Guru Penasihat : Cik Kalaivani Muthiah
                            : Pn.Norizan Abd.Razak

Bilangan ahli : 53 orang

Aktiviti-aktiviti yang dijalankan :

  1)  mengadakan mesyuarat agong
  2)  mengemas kini papan kenyataan
  3)  membersih dan mengindahkan taman persatuan
  4)  persiapan bilik Geografi
  5)  menulis logo T-shirt persatuan
  6)  mengadakan lawatan sambil belajar
  7)  mencipta logo topi
  8)  mengadakan kelas tambahan Geografi
  9)  merakamkan gambar-gambar keindahan alam semula jadi dan aktivirti-aktiviti manusia yang merosakkan dan
        mencemarkan alam sekitar
  10) mengadakan minggu Geografi
  11) mengadakan jualan pada hari GERKO
  12) mengadakan jamuan akhir tahun

ke atas


Matlamat dan tujuannya ialah :

  i) memberi sumbangan dan perkembangan nilai-nilai kebudayaan serta meluaskan pengalaman dalam bidang Bahasa Melayu
  ii) menjalin hubungan kerjasama antara ahli-ahli
  iii) memberi kesedaran tentang betapa pentingnya Bahasa Melayu dalam kehidupan
  iv) memupuk nilai-nilai murni seperti kerjasama, kebersihan dan sikap mengambil berat antara ahli

Perlembagaan

  a) Persatuan ini berdasarkan undang-undang persatuan SMKTM
  b) Kenggotaan ahli terbuka kepada semua pelajar SMKTM
  c) Persatuan ini tidak mementingkan agama yang dianuti bagi mereka yang ingin menyertai persatuan ini
  d) Persatuan ini adalah bebas dari sebarang pertubuhan politik dan tidak akan menyokong sebarang parti politik

 1. Keanggotaan Persatuan
   Keanggotaan persatuan ini adalah sukarela dan tidak ada paksaan untuk menyertainya. Bagi ahli yang tidak hadir tiga kali
    berturut-turut hendaklah memberi alasan yang munasabah kepada guru penasihat dan jika didapati alasannya tidak diterima
   maka seseorang itu bolh dikeluarkan daripada persatuan ini.

 2. Organisasi

 3. Dasar kewangan : mencari dengan kerjasama daripada ahli-ahli persatuan sendiri

 4. Permindaan : Perlembangan ini boleh dipinda oleh Jawatankuasa atau guru penasihat. Persatuan dan pindaan-pindaan dipersetujui dengan undian dua pertiga yang menyokong dan ahli-ahli yang hadir dan mengundi.

 5. Pakaian : i) Pakaian mestilah kemas iaitu dengan memakai T-shirt sekolah atau T-shirt berwarna putih. Kain skirt dan seluar panjang yang boleh dipakai ialah yang hanya dibenarkan sahaja. Seseorang itu hendaklah memakai stoking dan berkasut putih sahaja. Mereka yang tidak mengikut peraturan pakaian ini tidak akan dibenarkan menghadiri mesyuarat persatuan dan tidak dibenarkan masuk ke kawasan sekolah.

Guru Penasihat : Pn.Hasni Bustaman
                           : Cik Sofea Abd. Malik

Bilangan ahli : 87 orang

Aktivi-aktiviti yang dijalankan :

   i) pendaftaran ahli baru
  ii) mesyuarat agong persatuan
  iii) pertandingan kuiz
  iv) mengadakan peraduan silang kata
  v) membersihkan taman persatuan Bahasa Melayu

ke atas


Matkamat dan tujuan :

Untuk memperkenalkan, menggalakkan dan memupuk penggunaan bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua di kalangan ahli persatuan

Perlembagaan

The society shall be known as the 'Persatuan Bahasa Inggeris' of SMKTM herenafter referred to as the 'English Language Society'

 1. Aims and Objectives
    a) to promote,encuorage and cultivate the use of English as a second language among members and society as a whole.
    b) To promote unity and better understanding among members.
    c) To instill a sense of responbility, creativity, initiative and organizational skills.

 2. Membership
    All students irrespective of race or religon shall be members.

 3. Voting Rights
    Only members who have poted for the English Society as their GERKO will be allowed to vote.

 4. Subscription
    a) The semester subscription shall be tjhe sum of Ringgit Malaysia one only.
    b) Special contributions maybe raised from members by resolution of the general meeting of the society

 5. General Meeting
    a) One general meeting shall be held annually for the election of the office-bearers.
    b) At least one half of the membership of the society must be present at a general meeting for its proceedings to be valid and
        to constitute a morul

 6. Committee
    The committee will comprise the following who shall be termed the office-bearers of the society and who shall be elected at
      the general meeting.

 7. Financial Provision
    a) Subject to the following provision in these rules, the funds of the society may be expended for any purpose necessary for
       the carrying out its objects, including the expenses of its administeration.
    b) No expenditure exceeding RM50 in any one time shall be incumed without the prior sanction of the chairman.

Guru Penasihat : Puan Ahsha

Aktiviti-aktiviti yang dijalankan :

  a) Conducting meeting and writing minutes and official letter
  b) Scrabble games
  c) Playreading
  d) Organizing a film show/videoshow
  e) Choral reading
  f) Elocution contest
  g) Debates
  h) Sing-a-long
  i) Storytelling
  j) Organizing a social party
  k) Quiz and Language games

ke atas


Matlamat dan tujuan

  i) memberi sumbangan terhadap kemajuan dan perkembangan dalam bidang KHB serta meluaskan pengalaman.
  ii) mengisi masa lapang dengan berfaedah, memberi kegembiraan serta pembinaan kesihatan dan kesejahteraan diri
  iii) melatih pelajar untuk menjadi pemimpin dalam satu organisasi

Perlembagaan

 1. Keahlian : berdasarkan minat pelajar dengan tiada membezakan agama, keturunan, taraf dan bangsa.
 2. Pertubuhan dan Pentadbiran :
   i) dibimbing oleh 2 orang guru penasihat
   ii) pemilihan jawatan AJK akan dibuat pada Hari Mesyuarat Agong melalui undian ahli-ahli persatuan yang dicalonkan dan
       mendapat undi terbanyak akan memegang jawatan yang dicalonkan
 3. Yuran Persatuan : setiap ahli membayar yuran berdasarkan persetujuan semua ahli persatuan.
 4. Pakaian : Pakaian mestilah formal, kemas dan bersih
 5. Kehadiran : Kehadiran wajib setiap perjumpaan yang diadakan

Guru Penasihat : Pn.Rokiah Mohd Ali

Aktiviti-aktiviti yang dijalankan :

  i) Projek keceriaan di benkel dan kawasan sekolah
  ii) Mengadakan kelas masakan, jahitan dan gubahan bunga
  iii) Membantu guru -guru untuk jamuan seperti majlis berbuka puasa, Hari Penyampaian Hadiah dan sebagainya.
  iv) Mengadakan pertandingan memasak tajaan Adabi untuk minggu teknik dan vokasional.
  v) Mengadakan lawatan sambil belajar ke Hotel ITM
  vi) Mengadakan jamuan tahunan persatuan

ke atas


Matlamat dan tujuannya :

   Supaya pelajar dapat mempelajari dengan lebih mendalam mengenai bidang-bidanh yang terdapat dalam pertanian, di samping mengisi masa lapang mereka dengan aktiviti berguna dan juga bagi menyemai nilai-nilai murni seperti mencintai alam sekitar, bekerjasama dan bertanggungjawab dalam membentuk sebuah persatuan yang mesra serta berjaya.Di samping itu juga, ia memberi pendedahan kepada pelajar-pelajar terutamanya yang mengambil elektif sains pertanian mengenai bidang pertanian dan membuat amali yang berkaitan.

Perlembagaan

 1. Keahlian : Terbuka kepada semua pelajar yang mengambil elektif Sains Pertanian dan terbuka juga kepada semua pelajar
     yang berminat. Pelajar yang mendaftar sebagai ahli persatuan, secara serta merta tertakluk di bawah segala peraturan dan
     undang-undang persatuan ini.

 2. Keanggotaan : Terdiri daripada penaung iaitu Puan Pengetua, guru penasihat, pengerusi, naib pengerusi, setiausaha,
     bendahari dan ahli jawatankuasa.

 3. Pakaian : Pakaian seragam sekolah yang lengkap bagi perjumpaan formal dan semasa membuat lawatan keluar dari
     kawasan sekolah. Perjumpaan untuk aktiviti-aktiviti gerakerja, pakaian yang dibenarkan ialah berkemeja-T sekolah atau
     berwarna putih serta seluar panjang biru atau hitam

 4. Pemilihan Ahli Jawatankuasa Induk : Pemilihan Ahli Jawatankuasa Induk akan dilakukan pada perjumpaan kali pertama
     setiap satu sesi persekolahan. Ahli Jawatankuasa induk adalah dipilih daripada kalangan ahli melalui pengundian. Pelajar
     yang mendapat undi majoriti bagi satu jawatan akan dipilih untuk memegang jawatan berkenaan bagi sepanjang sesi
     tersebut.

Aktiviti-aktiviti yang dijalankan untuk sesi 1998

  i) membuat pendaftaran ahli dan mesyuarat agong buat kali pertama.
  ii) mengadakan demonstrasi dan jualan bekas hidroponik sempena Minggu Teknik dan Vokasional
  iii) merumpai dan memasu semula pasu-pasu
  iv) mengecat pasu-pasu untuk projek keceriaan sekolah
  v) jualan kaktus sempena Hari Guru
  vi) mengadakan lawatan ke UPM / MARDI, Serdang
  vii) membuat projek Taman Herba

ke atas


Halaman Utama