Make your own free website on Tripod.com

PENGETUA


Pn. Alainal Hasani Bte Mohd Noor


Bidang Tugas

 1. Berusaha meningkatkan pencapaian di dalam Kurikulum dan Kokurikulum.memastikan.
 2. Bertanggungjawab dalam hal pengurusan, pentadbiran dan kewangan sekolah.
 3. Mengajar kelas yang telah dipilih.
 4. Menyediakan blue print sekolah.
 5. Menyediakan takwim sekolah.
 6. Memastikan bilangan guru mencukupi.
 7. Mencerap guru-guru.
 8. Menyediakan dasar disiplin sekolah.
 9. Menghadiri mesyuarat yang dianjurkan oleh PPD, JPS dan Kementerian Pendidikan Malaysia.
 10. Memastikan keadaan fizikal sekolah sentiasa berada dalam keadaan yang baik.
 11. Menyediakan buku panduan untuk guru.
 12. Menghukum pelajar sekiranya perlu.Halaman Utama